Presentació

Materials d’Història de Catalunya és el títol d’una revista didàctica i pedagògica fruit de la col·laboració de l’Associació Conèixer Catalunya i el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències. La revista aspira a ser una ajuda metodològica per als professors d’història. Aquests treballen per acostar el coneixement del passat comú, per comprendre millor la realitat, per aprofundir en l’ahir, i per conèixer millor l’avui tot formant els alumnes per ser ciutadans crítics i conscients de deures i responsabilitats.

Ajudar, doncs, els professors de socials en la seva labor docent serà, creiem, una contribució social important. Ajudar a facilitar la labor formativa en relació a l’aprenentatge de la història esdevé objectiu compartit però de difícil consecució amb les limitacions de temps i mitjans del món actual, amb allaus d’informació i compromisos d’ineludible responsabilitat. I el professorat es ressent d’aquesta múltiple i creixent exigència. Ajudar-lo, així, esdevé una contribució més a fer realitat unes fites sovint de difícil accés.

Materials es posa, des de les primeres línies de presentació, en una posició de ple servei per a ajudar aquest col·lectiu imprescindible en la millora de l’educació amb l’objectiu que la població catalana conegui la seva història des de la pluralitat, el respecte, el rigor i, naturalment, des d’una òptica sensible a la moderna metodologia en un esperit de catalanitat plena.

La labor del Col·legi en oferir suports i eines és prou coneguda i només cal repassar la trajectòria històrica de les escoles de formació, del Butlletí i de les diverses activitats específiques. La Campanya Conèixer la Història de Catalunya de l’Associació Conèixer CATalunya també promou, en aquest sentit, la realització d’accions de coneixement de l’entorn i el patrimoni mitjançant els cursos presencials introductoris adreçats a la població adulta i els cursos específics també d’història de Catalunya adreçats als estudiants de les universitats que han reconegut aquests cursos com a crèdits de lliure elecció. Gràcies a l’ensenyament, a l’aprenentatge, la societat incrementa els seus valors i esdevé formada per ciutadans amb capacitats per al seu perfeccionament global.

Per tant, aquesta modesta publicació, Materials d’Història de Catalunya apareix per contribuir a la labor dels professors aprofitant les modernes tecnologies. Aspira, repetim-ho, a esdevenir una eina de servei, humil, rigorosa, senzilla però seriosa i solvent, que cada semestre oferirà en suport informàtic obert al web de l’Accat i del Col·legi, i específic amb tramesa per correu electrònic als subscriptors que se’n facin. Contindrà elements en primícia com ara estudis encarregats a especialistes i recursos diversos que facilitin la labor pedagògica, siguin documents d’època, cronologies, bibliografies, etc.; és a dir, una àmplia gamma de recursos didàctics al servei del professorat d’història.

Direcció i redacció de Materials d’Història de Catalunya