PRESENTACIÓ


 

JOSEP M. FIGUERES
Presentació


El drama humà de l'élite intel·lectual, política i social d'un poble, amb els quadres dirigents més compromesos, que van haver d'abandonar casa i treball, família, amics i paisatge, és d'una magnitud que fa feredat. Només de pensar-hi t'agafen calfreds. El franquisme intentà d'esborrar-ne el record i la significació. Conèixer-ho, simplement, és fer justícia a la història que no pot marginar un fet d'aquesta magnitud.

El número monogràfic que presentem aspira a ser un instrument d'ajuda a la labor dels docents amb la perspectiva d'acostar-se globalment, serenament, a diversos aspectes que, més enllà de la literatura i la cultura, de gran repercussió també, ens ajuden en el treball quotidià tan necessari de fer de la docència de la història un instrument amb perspectiva de globalitat, que ajudi a la formació dels alumnes per fer ciutadans més lliures i cívics. Formar, d'aquesta manera, generacions en el coneixement i el respecte. Aquest és l'objectiu, més enllà de perfilar nafres i ferides que, sovint, són vives. Conèixer, simplement; pel que això comporta d'acte de justícia i de sapiència.

Volem agrair al conjunt de professors i estudiosos que s'han dedicat a l'exili, pensant que el seu esforç serà una eina més per als joves de secundària i, subsidiàriament, també per al públic general interessat que visita la revista.


 Josep M. Figueres

Sumari