RESSENYES

FAULÍ, Josep
Els Jocs Florals de la llengua catalana a l’exili (1941-1977)
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002.


Sumari