Recursos
«Cronologia de trenta anys d'història de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears (1971-2002)»
  Francesc Roca
«Webs d’història de Catalunya»
  Jordi Hinojosa Beatobe
«Aventures i desventures del professor Jordi Monserrat»
  Agustí Barrera
Documents
«Dos memorials polítics. El de greuges (1760) i la petició a la reina regent (1888)»