DOCUMENTS

 La Constitució Provisional de la República Catalana
( l'Havana, 30 de setembre, 1 i 2 d'octubre de 1928)                

 

Introducció

Text de la constitució

Bibliografia

Sumari