CRÈDIT DE SÍNTESI
 L'ABADIA DE SANTA MARIA DE POBLET (PATRIMONI DE LA HUMANITAT)

 
BIBLIOGRAFIA


ALTISENT, Agustí . Història de Poblet. Abadia de Poblet, 1974.
. Les granges de Poblet al S. XV. Barcelona. Institut d'Estudis Catalans, 1972. Abadia de Poblet, 1974.
ALTARRIBA, Emília
BALUJA, Josep . Fitxes de Treball de Poblet. Imprès en 1990, per commemorar el cinquantè aniversari del retorn dels monjos al monestir (1940-1990).
BASSEGODA, Joan . Història de la Restauració de Poblet. Abadia de Poblet, 1983.
BOCCACCIO, Giovanni . El Decameró
COLOMBAS GARCÍA, M. . El monacato primitivo. Hombres, hechos, costumbres, instituciones. Biblioteca de autores cristianos. Vol. I. Madrid, 1974.
CHAMPEAUX, G. . Introducción a los símbolos. Vol. 7 de Europa Romànica. Ed. Encuentro. Madrid, 1985.
Dra. ULLA DIÈBEL,
ROCA HERA, J. Mª... . Sobiranes de Catalunya: recull de monografies històriques. Publicada per la Fundació Rabell i Cibils, sota la direcció de la Real Acadèmia de 
Bones Lletres de Barcelona, 1928.
DOMINGO, Màrius, i BORAU, Antoni . Muntanyes de Prades: paisatge i fauna. Ed. Cossetània. Col. El Tinter.
Valls, 1998. Intineraris de BENEYTO, Antoni.
DUBY, G. . San Bernardo y el arte cisterciense. Ed. Taurus. Madrid, 1981
FULLANA, Miguel . Diccionari de l'Art i dels oficis de la Construcció. Col. Els treballs i els dies (nº 11). Mallorca, Moll, 1984.
GIRONA i LLAGOSTERA, Daniel . La darrera malaltia de la reina Maria de Luna (1406). Barcelona, 1922
. Itineraris de l'infant Pere (després Pere III). Barcelona, 1933/34.
IBARS PUGA, Mariona . El príncep de Viana. Ed. Columna Jove. Barcelona, 1996. Novel.la històrica en què es basa la sèrie televisiva "Carles, príncep de Viana".
. El príncipe de Viana, rebelde con causa. Article publicat a la revista "La aventura de la Historia", nº 49, Noviembre, 2002 (www.el-mundo.es).
JAVIERRE MUR, Àurea L. . Matha de Armanyac, Duquesa de Gerona. Madrid, 1930.
. María de Luna, reina de Aragón . Madrid, 1942. 
LEKAI, Louis J. . Los cistercienses. Ideales y realidad. Ed. Herder . Barcelona, 1987.
LESOWSKA, Hanna . Historia Ilustrada de las formas artísitcas. 7 El románico y los comienzos del gótico. Alianza Editorial. Madrid, 1985. Col. "El libro de bolsillo".
LUJÁN, Nèstor . Muertes misteriosas de la historia. Article publicat a la revista "Historia y Vida", nº 231. Barcelona, 1975.
MADURELL i MARIMON, J. Mª . Les noces de l'infant Joan amb Matha d'Armagnac. Estudis Universitaris de Catalunya. Vol. XIX. Barcelona, 1934.
MARÈS, Federico . Las Tumbas Reales de los monarcas de Cataluña y de Aragón del Monasterio de Santa María de Poblet. Publicaciones Abadía de Poblet, 1998. 
P. OLIVER, Jesus, i BED
MAR, Francesc . Poblet: Temps i Espai. Diputació de Barcelona, 2000.
PLANAS DE MARTÍ, Ignasi . Les Muntanyes de Prades: 20 recorreguts per boscos, cingles i barrancs. Ed. Cossetània. Col. Azimut. Valls, 2001.
ROCA HERAS, J. Mª. . La medicina catalana en temps del rei Martí. Imprenta Fidel Giró. BarceloNa, 1919.
TASIS i MARCA, Rafael . La vida del rei en Pere III. Ed. Aedos, Barcelona, 1954.
. Joan I, el rei caçador i músic. Ed. Aedos. Barcelona, 1959.
VENTURA, Jordi . Alfons "el Cast", el primer Comte-rei. Ed. Aedos. Barcelona, 1961.
WATSON, Percy . La construcción de las catedrales medievales. Ed. Akal/Cambridge. Ma
drid, 2001. (3ª Edición).

 

Índex d'àrees