CRÈDIT DE SÍNTESI
 L'ABADIA DE SANTA MARIA DE POBLET (PATRIMONI DE LA HUMANITAT)

 
ÀREA D'ART
 

a).- Evolució de l’Art cistercenc al monestir de Poblet 

b).- Recerca de les escultures dels Panteons Reials (S. XIV i XV)

c).- Arquitectura militar: fortificació del monestir

d).- Un element renaixentista: (S.XVI) 

e).- Un element barroc: (segles XVII i XVIII)

 

 


a).- Evolució de l’Art cistercenc al monestir de Poblet: 


Romànic:

1.- Estudi dels materials: pedra i fusta (sostres artesonats)

2.- Vocabulari: temple, nau, absis, absidiola, creuer, girola, cimbori, presbiteri, transsepte, volta, volta d’aresta, volta de canó i timpà.

3.- La construcció de Poblet s’inicia l’any 1166, etapa final del romànic. Digues quines són les característiques del romànic d’aquest periode, anomenat: internacional, segon romànic, romànic eclètic o protogòtic, que va des de finals del s. XII fins el començament
del XIII.

. Comprova si l’església de Santa Maria de Poblet compleix aquestes característiques.

. Estudia un element de transició: Els finestrals i llur evolució decorativa 

Plenament Gòtic: (S. XIII i XIV) 

. Observa el plànol de l’església i digues quines diferències hi ha entre una volta de 
canó i una volta de creueria. Indica les diferències entre un pilar romànic i un arc former.

. Fes un estudi del claustre major, de les columnes i dels capitells

Vocabulari Planta i orientació
Finestrals d’arc apuntat i d’arc ojival
Coberta amb volta de creueria
Pilars i capitells
Mènsules

Activitats

b).- Recerca de les escultures dels Panteons Reials (S. XIV i XV)

Pere el Cerimoniós ordenà la construcció de dos arcs, en el creuer del temple, on havien
d’instal·lar-se les tombes reials. Cerca informació sobre els següents escultors:

1) el mestre Jaume Castalls “magister imaginum lapidum ex altera” o “mestre d’imatge”, 
a qui el monarca encarregà fer els sepulcres del rei Alfons el Cast i del seu nét Jaume I. 

2) el mestre Jordi de Déu, després Jordi Johan, i el seu fill, en Pere Johan, autors de les escultures funeràries de la família del Cerimoniós

3) el mestre Pere Oller, que va preparar l'escultura de Ferran I de Trastàmara o d’Antequera.

4) el mestre Egido (Gil) Morlanes, aragonès, a qui el rei Ferran II de Trastàmara, el Catòlic, li encarregà acabar les tombes del seu avi, dels seus pares (Joan II Sense Fe i Juana Enríquez), de la seva germana i la del seu fill, tingut amb la seva segona esposa, Germana de Foix.

5) el mestre Frederic Marès Deulovol (1893-1991), restaurador de les estàtues al s. XX.

6) el mestre Melendres, restaurador de les tombes al s. XX.

Activitats


c).- Arquitectura militar: fortificació del monestir

La Porta Reial: Vocabulari i funcions: porta d’entrada, torres octogonals, imposta, escut 
reial, segell, escut amb segell, cornisa i espitllera.
. Escriu, doncs, el nom apropiat al full del treball.
. Indica el tipus d’arc de la porta d’entrada.
. Pinta la porta d’un color i les torres d’un altre.

Activitats


d).- Un element renaixentista: (S.XVI) 

El retaule de la Verge: Vocabulari i parts: bassament, sòcol, bancal, primer pis, segon pis, tercer pis i àtic, on es representen escenes del Calvari.
. Cerca informació del seu autor, l’escultor Damià Forment. En quin material es va escolpir? I en quin material va ser restaurat? 
Quins adjectius utilitzaries per descriure’l?

Activitats


e).- Un element barroc: (segles XVII i XVIII) 

La façana de temple: Vocabulari dels elements decoratius: cos central, cossos laterals, simetria cossos laterals, columnes corínties, columnes salomòniques, volutes, frontons, fornícules i decoració vegetal. 
. Observa si la simetria dels dos cossos laterals és total o parcial. 
. Comprova si els elements del cos esquerre corresponen als elements del cos dret.

Informació pel professorat: L’alberg Jaume I, situat a les Masies de l’Espluga de Francolí, posa a l'abast dels professors, mitjançant el seu Camp d’Aprenentatge del monestir cistercenc de Poblet (3 aules d’arquitectura), el material gràfic i els mitjans audio-visuals necessaris, amb informació científica i una estructuració  didàctica adequada, que faciliten l’estudi individual amb quaderns de treball, amb monitors especialitzats, per tal de potenciar el treball de camp, eina didàctica bàsica, que també aprofita el coneixement de l'entorn (àrea geogràfica). Telèfon informatiu: (977) 87 11 44

Activitats

Índex d'àrees