CRÈDIT DE SÍNTESI
 L'ABADIA DE SANTA MARIA DE POBLET (PATRIMONI DE LA HUMANITAT)

 
ÀREA DE MÚSICA
 

PROPOSTES DE TREBALL:

1. Audició. 

A les vuit de la tarda es pot assistir a la litúrgia de les Vespres, l’últim dels actes religiosos del monjos, i s'hi pot sentir La Salve.

2. Anàlisi d’imatges.

. Analitza el dibuix d’aquesta miniatura del s. XIII i, amb una fletxa, indica el nom de cadascun dels instruments representats. 
. Observa aquest detall del retaule de Sant Miquel, de Jaume Huguet, un pintor de Valls, establert a la ciutat de Barcelona (s. XV) i fes una descripció del personatge central: Quininstrument toca? A quina família pertany? Fes un dibuix dels germans d'aquest instrument musical. Es toquen alguns instruments d’aquesta família en una sardana? Quins?

3. Comentari de Text. 

“… la música, partida en diverses parts per les torres e finestres de les grandes sales: trom petes, anafils, clarons, tamborinos, xaramites, e musetes e tabals, ab tanta remor e magnificència que no es podien defendre los trists de molta alegria. En les cambres i retrets, simbols, flautes, mitges viules e concordades veus humanes que angelicals s’estimaven. 
En les grans sales, llaüts, arpes e altres esturments, qui donaven sentiment e mesura a les danses que gracíosament per les dames i cortesans se ballaven”. 

JOANOT MARTORELL, “Tirant lo Blanc”, Capítol CDLII


PROPOSTA DE TREBALL: En aquest fragment del Tirant s’anomenen diferents instruments musicals. Primer identifica’ls i subratlla’ls. Després cerca el seu significat i agrupa’ls, segons siguin de corda o de vent. Finalment, digues
quins es toquen a l’actualitat.

4. Pau Casals, fill de Vendrell: El millor violoncel.lista del S. XX

. Cerca informació sobre la vida d’aquest artista universal a través d’Internet.
. Elabora un mural individual i explica, per blocs, les etapes de la seva vida: la infantesa i la joventut, la seva obra, la guerra civil, l’exili, la seva intervenció, el 24 d’octubre de 1971, a l’Assemblea General de l’ONU, el seu concert a Whashington, convidat pel president nord-americà John F. Kennedy i la seva mort a Panamà dos anys més tard.
. Obres: El Pessebre (1960), l’Himne de l’ONU (1971) i El cant dels ocells (1941).
. Escolta i busca la lletra d'alguna de les seves obres més significatives com "El cant dels ocells" o d'altres.

Activitats

Índex d'àrees