CRÈDIT DE SÍNTESI
 L'ABADIA DE SANTA MARIA DE POBLET (PATRIMONI DE LA HUMANITAT)

 
ÀREA D'ART
 

CONTINGUTS

1.- Saber que una de les característiques de l’art cistercenc és la uniformitat de les seves abadies: Poblet, Santes Creus, Vallbona de les Monges...

2.- Conèixer els materials amb els que es van construir les abadies: La pedra, la fusta dels boscos de Poblet.

3.- Valorar la nova estètica que aporta la pedra a la decoració cistercenca: 

. La perfecció de les formes geomètriques (capitells, arcs, gàrgoles, frisos, mènsules o escuts)
. La lluminositat, l’harmònia de les formes i la perfecció de l'acústica.

4.- Comprendre, en el decurs de la visita, l’evolució arquitectònica de l’art cistercenc:

a.- Austeritat del romànic final (S. XII). Regnat d’Alfons el Cast. Concepte i disposició de les dependències monacals entorn al temple. L’element d’unió: el claustre. 
b.- Evolució vers l’art gòtic: Aportació d’una nova estètica de les formes decoratives: Els finestrals.
c.- Etapa gòtica (S. XIII). Regnat de Jaume I el Conqueridor. L’estil evoluciona fins a  arribar a tenir unes dimensions quasi catedralícies.
d.- Plenament gòtica (S. XIV). Regnat de Pere el Cerimoniós. Construcció del Panteons  Reials i la fortificació del monestir.

-- El monestir quedà pràcticament acabat a finals del s. XIV--

e.- Gòtic florit (S. XV) i transició vers el Renaixement. Regnats de Martí l’Humà (1396-1410), Ferran I de Trastàmara o d’Antequera (1412-1416), Alfons el Magnànim (1416-1458), Joan II Sense Fe (1458-1479) i Ferran II de Trastàmara o el Catòlic (1479-1516):. Acabament del Palau del rei Martí l’Humà 
. Construcció de les capelles de l‘Atri o Galilea per Alfons el Magnànim 
. Construcció de la capella de Sant Jordi (exterior) per Alfons el Magnànim
. Continuació dels Panteons Reials per Ferran el Catòlic.

5.- Saber distingir els elements decoratius construïts posteriorment:

a).- Renaixement: (S. XVI): Sota el regnat dels Habsburg (la casa dels Àustries) i el  mecenatge de la Casa ducal dels Cardona-Segorb.

. El retaule de la Verge Maria, de Damià Forment. 
. Continuació dels Panteons Reials: els escultors Joan i Francesc Grau de Manresa, pare i fill, respectivament.

b).- Barroc: (S. XVII): Sota la dinastia dels Habsburg i el mecenatge de la Case ducal dels Cardona-Segorb

. Façana del temple
. Acabament dels Panteons Reials: tombes d’alabastre dels Cardona 
. La Sagristia Nova, una peça afegida, iniciada en el segle XVII i acabada el XVIII, perquè la sagristia vella s’havia quedat petita.

6.- Valorar la bellesa del seu entorn: les Muntanyes de Prades i els boscos de Poblet. 

7.- Conèixer la destrucció i reconstrucció del monestir (S. XIX i XX)

 

Índex d'àrees