CRÈDIT DE SÍNTESI
 L'ABADIA DE SANTA MARIA DE POBLET (PATRIMONI DE LA HUMANITAT)

 
ÀREA DE LLENGUA CASTELANA. LITERATURA
 

CONTINGUTS
. Comprensió i expresió (oral i escrita): La descripció 

. Vocabulari bilingüe: estructures relacionades amb totes les matèries del crèdit. 
. Ortografia.
. Els adjectius i els adverbis per a descriure correctament els diferents matisos de la llum, el color, el so, i de la diversitat de coses que es veuen i es senten: Concordança.
. La creació d'un ambient.

. Literatura 

. Lírica cortesana: Las Coplas de Jorge Manrique (S. XV)
. Història del llibre: Els llibres de les Hores
. Bibliografies breus.


Índex d'àrees