CRÈDIT DE SÍNTESI
 L'ABADIA DE SANTA MARIA DE POBLET (PATRIMONI DE LA HUMANITAT)

 
ÀREA DE LLENGUA CATALANA. LITERATURA
 

CONTINGUTS

. Comprensió i expressió (oral i escrita): La descripció 

. Reforçar el vocabulari relacionat amb totes les matèries que intervenen en el crèdit per a millorar la comprensió i l’expressió, tant oral com escrita: Ortografia 
. Ampliació del vocabulari: les eines
. Repassar els adjectius i els adverbis per descriure correctament els diferents matisos de la llum, el color i el so, sempre d'acord amb els objectius que es treballin en  l'expressió escrita.
. La descripció científica i la descripció literària.

. Llengua i Societat: L’impremta 

. L’arribada de la impremta i la seva expansió pels Estats de la C. d’Aragó, sota el regnat del rei Joan II Sense Fe (1458-1479): Els llibres de Còdex
. Importància d’aquest invent pel moviment Humanista i la burgesia

.Literatura: La lírica provençal

. El rei Alfons II el Cast o el Trobador: un poeta-cortesà que escriu en la llengua d’oc 
. El rei Joan I el Caçador i els Jocs Florals


Índex d'àrees