CRÈDIT DE SÍNTESI
 L'ABADIA DE SANTA MARIA DE POBLET (PATRIMONI DE LA HUMANITAT)

 
ÀREA DE LLENGUA ESTRANGERA
 

CONTINGUTS

. Comprensió i expressió (oral i escrita): La descripció 

. Assolir, en la llengua corresponent, el vocabulari treballat en les diferents matèries del crèdit.
. Corregir i millorar el que s'escriu: Ortografia.
. Treballar la pronúncia: Fonètica.
. La frase i la imatge.

Índex d'àrees