CRÈDIT DE SÍNTESI
 L'ABADIA DE SANTA MARIA DE POBLET (PATRIMONI DE LA HUMANITAT)

 
ÀREA DE NATURALESA
 

CONTINGUTS


1.- Estudi del “Bosc de Poblet”, que té una superfície natural de 2.276, 13 Ha., és de caràcter públic (PNIN), i està situat a l’extrem Nord de les Muntanyes de Prades

. Situació geogràfica (altitud, latitud i continentalitat)
. Paisatge d’estructura tabular , horitzontal i amb vorells abruptes 
. El sòl i el subsòl: explotació minera de la vall de l’Argentada

2.- Biodiversitat a les Muntanyes de Prades:

a).- Flora: S’hi troben representades totes les espècies autòctones del país, menys l’avetosa, la fageda i la pineda negre.
b).- Fauna: En els diferents hàbitats hi ha 279 espècies (13 de peixos, 9 d’amfibis, 16 de rèptils,38 de mamífers i 203 d’ocells)
c).- Tipus d’hàbitat: 
. Boscos de fulla perenne: 

- L’alzinar (61% del total forestal), amb 3 variants:
. mediterrani típic (Bosc de la Pena)
. muntanyenc (+ 700 m.)
. carrascar
- Pinedes: (13% del total) 
. primària de pi roig (a l'interior i a les zones d'alta muntanya)
. secundària de pi blanc (zones baixes: risc d’incendis) 
. de menor extensió: pinassa (P. nigra), pinastre (P. pinaster), pi pinyer (P. pinea) i teixedes (T. baccata)
. Boscos de fulla caduca:

- Rouredes: formades per tres varietats:
. de roure martinenc (Q. pubescentis): zones obagues
. de roure valencià (Violo-quercetum-valentinae): altiplans 
. de roure de reboll (Q. pyrenaica): a partir 900 m. en sòl
de silici. L’única que hi ha a Catalunya. 
- Castanyedes (C. sativa): Espècies introduïdes que s’han adaptat a la 
perfecció als sòls silicis. 

3.- Educació ambiental: Conscienciació 

Índex d'àrees