BARCELONA : 19 DE JULIOL DE 1936
  Josep M. Vilarrubia i Estrany

 

   PART I. LA HISTÒRIA

La història

 

   PART II. ITINERARIS

1. Regiment núm. 13 d'infanteria

2. El Regiment de Montesa

3. El Setè lleuger d’Artilleria

4. El regiment de Santiago

5. L’Artilleria de Muntanya

6. La Divisió

 

   PART III. COMENTARIS PEL PROFESSOR

Comentaris

 

   PART IV. LES IMATGES

 Principals indrets de lluita de la plaça de Catalunya

Dependencies militars, de la Generalitat i religioses,
on es desenvolupen accions el 19 de juliol del 1939

Capitania General després del 19 de juliol de 1936

 

 

Llistat rutes