LA GENERALITAT EN LA HISTÒRIA.
  Josep M. Vilarrubia i Estrany

 

Comentaris pel professor

Durant la 2ª República, l'Ajuntament de Barcelona va acordar canviar de nom alguns carrers.
Un d'ells corresponia a l'avinguda Diagonal del Ferrocarril, que passà a designar-se “Generalitat”.
Acabada la guerra civil, fou altra volta canviat, i es convertí en l'actual “avinguda de Roma”
Han passat més de 20 anys del restabliment de la Generalitat i seguim no tenint cap vial amb el nom de la nostra màxima Institució. Curiosament, al llarg del Franquisme, (vegeu Itinerari El Corpus de Sang) al barri del Poble Nou, hi hagué un carrer dedicat a “Pablo Claris”, president de la Generalitat quan la Revolta dels Segadors. La persona responsable de depurar els noms dels carrers va passar per alt aquest, sens dubte. 
El nom de “Pablo”, en castellà, el devia desorientar.
A la façana de la plaça de Sant Jaume apareixen tres caps que corresponen als tres diputats que decidiren fer construir la nova façana. Pertanyen a Francesc Oliver de Botaller, abat de Poblet pel braç religiós, Lluís de Tamarit, pel braç militar o noble, i Jaume Riu, pel braç reial.
Quin d'ells ostentava el càrrec de president de la Generalitat? Per què?.
Estudia la publicació “De Berenguer de Cruïlles a Jordi Pujol”. Hi apareix una biografia de tots els presidents de la Generalitat. Fes una llista dels càrrecs que tenien.
Quants presidents hem tingut ?

Índex de la ruta