LA GENERALITAT EN LA HISTÒRIA.
  Josep M. Vilarrubia i Estrany

 

Mapa del Palau de la Generalitat 

 

Índex de la ruta