LA GENERALITAT EN LA HISTÒRIA.
  Josep M. Vilarrubia i Estrany

 
  Imatge de Sant Jordi

 

Representació més antiga de St. Jordi (Palau de la Generalitat) 

Índex de la ruta