LA HISTÒRIA DE CATALUNYA EN UNA CAIXA

Mireia Mayolas Créixams
Cap del Departament d’Educació
Museu Marítim de Barcelona


La mar a l'escola 

Algú pot imaginar-se com seria el nostre país si no tingués la mar flanquejant-lo? Tot hauria estat ben diferent: el clima i, per tant, el conreu i l’alimentació; el comerç que ha generat la sortida i l'arribada en vaixells de tantes mercaderies; la cultura, perquè la major part de pensaments i filosofies ens han arribat per via marítima; la societat, que s’ha anat creant amb persones que han desembarcat d’indrets ben llunyans (Grècia, Roma, nord d'Àfrica, sud Amèrica…) o que han partit, de vegades per tornar i d'altres no, creuant la mar cap a qualsevol direcció; el turisme que ve en busca del clima i les platges i que tant ha fet canviar la nostra economia…

Com podem explicar la nostra història i la nostra cultura al marge de la mar Mediterrània? Malgrat aquesta obvietat, són ben poques les referències que els programes escolars solen fer sobre la nostra identitat marítima.

Vincular els programes educatius de les escoles amb la cultura i el patrimoni marítim ha estat sempre un objectiu prioritari del Museu Marítim de Barcelona. Si bé la mar i tota l'activitat que es desenvolupa al seu voltant no es recullen de manera directa dins els dissenys curriculars, ningú no pot obviar les possibilitats que ofereix com a eix transversal per la relació que pot establir amb gairebé totes les assignatures dels currículum de l’ensenyament obligatori així com amb algunes dels batxillerats.

Les ciències socials, l’ètica i la cultura religiosa poden treballar-se en activitats sobre l’emigració, la pirateria, els exvots, la vida a bord, determinats oficis, l’expansió de la Corona catalanoaragonesa, les relacions de Catalunya amb Cuba, les tradicions de la vida de la costa, etc. Les assignatures més tecnològiques i científiques com les matemàtiques, les ciències experimentals i la tecnologia permeten vincular-se amb l’activitat pesquera, la conservació dels aliments, la dieta mediterrània, l’astronomia dels navegants, càlculs diversos dels instruments de navegació, la contaminació marítima, etc. Les assignatures més creatives com les llengües, la plàstica o la música es poden potenciar mitjançant la poesia, els contes, les narracions, la música i l’expressió artística entorn de viatges en velers de fusta, aventures de pescadors, aparicions d’éssers fantàstics… 

Evidentment, la nostra eina principal és el programa pedagògic, que actualment està integrat per més d'una vintena d'activitats destinades als diferents nivells educatius, des d'educació infantil fins a batxillerat. 

Després d'uns anys d'experiència sabem que la major part dels escolars que visiten el Museu Marítim prové de la província de Barcelona. El nombre de gironins, lleidatans o tarragonins és molt escàs. El fet que Barcelona tingui una oferta cultural tan ampla, sens dubte, hi incideixen especialment.

Pel fet que el repte del Departament d'Educació del Museu és aconseguir difondre la cultura i el patrimoni marítim al major nombre d'estudiants possible, de seguida va ser obvi per a nosaltres que, a més del programa pedagògic, calia dissenyar altres estratègies que incidissin directament en les escoles, sense esperar que aquestes vinguessin al museu.


La nostra història en una caixa

D'aquesta manera i partint de l'experiència que suposava el treball amb objectes que des del principi havíem portat a terme en les activitats escolars del museu, l'any 1999 el Departament d'Educació obria el servei de préstec de caixes didàctiques amb els objectius següents:


1. Incentivar la tasca prèvia a la visita al museu, o bé aquella que pugui fer-se posteriorment, per la qual cosa algunes d’elles es vinculen amb les activitats que ja es fan al museu, com és la pesca, l’emigració. 

2. Aconseguir que els escolars treballin aspectes del patrimoni marítim dels quals al museu no en guardem testimonis però que han estat de declarada importància en la història marítima, com ara els pirates, les llegendes literàries i tants d’altres.

3. Fomentar el treball sobre la cultura marítima fora dels propis murs del museu. 

4. Donar a conèixer el museu i el Departament d’Educació lluny del nostre radi (com ara les comarques de l’interior de Catalunya o aquelles més allunyades de la ciutat comtal).

Aquest servei va començar amb quatre caixes diferents i de cadascuna se’n van fer tres unitats, fet que suposava un total de dotze unitats. Les mides de cadascuna són força variables, però en termes generals solen fer uns 75x45x35 cm, tot i que n’hi ha de dimensions superiors i inferiors, i un pes que oscil·la entre els quinze i els vint quilos. Tant la tipologia de caixes com el nombre d’unitats de cadascuna d’elles ha anat augmentant cada curs i, actualment, estem movent un total de cinquanta-tres unitats d'onze caixes diferents.


La concepció i realització de les caixes sempre es fa des del propi Departament d’Educació. Darrere cada una hi ha un gran treball de recerca que ens serveix tant per determinar quins elements i recursos són més representatius i més didàctics, com per redactar la guia del/la docent que acompanya cada caixa. 

D'aquests recursos n'hi ha uns que s’adquireixen fora, com és el cas de llibres, vídeos, maquetes de vaixells, disfresses, arts de pesca, CDs de música… però molts d'altres es realitzen expressament al museu: rèpliques d'instruments de navegació, reproduccions de documents, jocs de tota mena, contes, titelles, mapes, fotografies plastificades de gran format, propostes d’itineraris, tallers, etc. Cada caixa va acompanyada d'una guia per al professor/a, que consisteix en un dossier informatiu que es redacta des del propi Departament d’Educació, i una sèrie de propostes didàctiques.

Quan fem una caixa intentem fugir de la rigidesa conceptual i facilitar un gran ventall de possibilitats de treball a l'aula. En aquest sentit hi ha caixes que, si bé van ser concebudes per a l’ESO, estant essent utilitzades pels cursos d'educació infantil gràcies a l'esforç que fan els/les docents per adaptar les propostes als seus interessos. 

Un bon nombre d'aquestes caixes didàctiques estan concebudes per treballar la Mediterrània des de diferents temàtiques. Van ser realitzades dins un projecte europeu sobre la Mediterrània liderat per l'MMB.

Per al Departament d'Educació les caixes didàctiques mai són recursos tancats, sinó que periòdicament s’afegeixen o es treuen objectes, s’augmenten les propostes didàctiques i es treballa per al seu manteniment


Funcionament del servei

Les caixes es deixen a les escoles per un període de dues setmanes de manera gratuïta prèvia sol·licitud al Departament d’Educació del museu. Per al Centre de Recursos Pedagògics el temps de préstec s’allarga a dos o tres mesos i són ells que s’encarreguen de fer-les girar per les escoles de la seva zona. 

La recollida i el retorn de les caixes es fa al propi museu, sigui de manera personalitzada o bé a través d’una empresa de transports (en aquest cas les despeses d’aquest servei corren a càrrec de l’escola). 

El nombre de nens i nenes que durant el curs 2003/2003 han utilitzat les caixes del Museu Marítim supera els 20.000. El fet de ser de préstec gratuït ajuda molt els centres escolars, especialment aquells amb menys possibilitats econòmiques.

Els principals usuaris d'aquests materials són els grups escolars més joves, principalment educació infantil i primers cicles de primària. A mesura que l'edat dels estudiants augmenta, disminueix l'ús que fan de les caixes didàctiques, essent molt pocs els grups de batxillerat que les utilitzen.

Des del museu valorem aquest servei d’una manera molt positiva, perquè ens està permetent portar a terme, plenament, els objectius pels quals vàrem concebre aquest recurs educatiu. Tant és així que el treball en la concepció i realització de noves caixes continuarà en els següents anys, i esperem anar fent créixer tant en qualitat com en quantitat el nostre servei de préstec de caixes didàctiques. Les caixes

Actualment disposem de les caixes següents:


· La caixa infantil sobre el mar
Destinada a EI i 1r cicle d’EP
A través del conte de “La Nora i en Martí” pretenem acostar el món del mar als més petits.

· La caixa dels pirates
Destinada a EP i ESO
Una caixa per conèixer el fenomen de la pirateria i del corsarisme al llarg del
temps i en diferents àrees, principalment al Mediterrani (segles XV i XVI) i a
l’Atlàntic (segles XVII, XVIII i XIX). 

· La caixa de migracions
Destinada a ESO i batxillerat
Si bé avui som un país receptor d’emigrants, no fa tants anys que milers de
catalans varen embarcar-se rumb al Nou Món per fer les Amèriques. Amb
aquesta caixa volem introduir diferents conceptes sobre l’emigració i la
immigració. 

· La caixa de poesies i melodies sobre el mar 
Destinada a 3r cicle d'EP, ESO i batxillerat.
La finalitat d'aquesta caixa és desvetllar la sensibilitat poètica dels nois i les noies amb l’ajut de la música i les propostes que acompanyen sis poemes de reconeguts poetes catalans que tenen la mar com a tema principal.

· La caixa de pesca
Destinada a EP, ESO i batxillerat
Destinada a facilitar l’aproximació a l’activitat pesquera, principalment del nostre país des de l'antiguitat, amb les arts tradicionals, a l'actualitat, on la sobreexplotació pesquera, entre altres factors, està deixant la Mediterrània sense vida.

· La caixa dels indians
Destinada a ESO i batxillerat
Utilitzant els indians com a punt de partida, es treballa la relació entre Catalunya i Amèrica entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX: l’emigració a Cuba, els productes d’importació i d’exportació, les obres de beneficència realitzades pels indians a les seves viles natals, etc.

· La caixa de “El Port, un món per descobrir”
Destinada a EP i ESO.
Si voleu treballar el Port de Barcelona pel vostre compte, aquesta és una bona via. La caixa del Port recull recursos i propostes de tota mena sobre l'activitat comercial i professional que es desenvolupa en la zona portuària

· La caixa de “La cruïlla de les civilitzacions”
Destinada a ESO i batxillerat
Una caixa per apropar-se a la Mediterrània, per comprendre què és des del punt de vista geogràfic, polític i cultural: les visions que sobre ella s’han tingut, les civilitzacions i els pobles que l’han habitat…

· La caixa de “Pa, oli i vi: viure i sentir la Mediterrània”
Destinada al cicle superior d’EP, ESO i batxillerat.
Si hi ha alguna cosa comuna a tots els pobles mediterranis, a excepció del mar, és l’alimentació, la coneguda dieta mediterrània. Tota aquesta caixa està plantejada com un joc que consisteix a anar obtenint aliments bàsics per tal de construir un menú sencer mitjançant la resolució d'una sèrie de proves de llengua, de ciències socials i de ciències naturals relacionades amb els nutrients.

· La caixa de “La mar de Babel”
Destinada a EP i ESO.
Per mitjà de sis contes, aquesta caixa introdueix els escolars a les diferents famílies lingüístiques i alfabets que coexisteixen a la Mediterrània, així com en els principals suports d'escriptura que s'han utilitzat al llarg de la història, de la tauleta de cera al paper.

· La caixa “Comerciants i navegants de la Mediterrània”
Destinada a EP i ESO
Aquesta caixa està dissenyada per treballar conceptes de posicionament sobre una carta nàutica. Planteja un taller de construcció d’un quadrant i d'un planisferi celest, conté un joc sobre el comerç medieval per la Mediterrània i altres propostes especialment de tipus científic. 

· La caixa de “Mediterrània: societat i religions”
Destinada a EP i ESO
La Mediterrània és el bressol de les tres religions més importants de la història: la jueva, la musulmana i la cristiana i de tota la mitologia clàssica que tant ha influït en les civilitzacions posteriors, ja que en el seu nom s’han construït lleis, s’han declarat guerres, s’ha creat art, s’han marcat els calendaris… 

· La caixa de “La pervivència del mar”
Destinada a EP i ESO
El respecte que estem demostrant envers la nostra mar és escàs. Les agressions continuades que s'estan portant a terme des de fa més de cinquanta anys estan portant la Mediterrània cap a la mort. Aquesta és una caixa per treballar temes d'ecologia marítima.

Sumari