RECENSIÓ
 

DIES I NITS dins la  TEMPESTA. Memóries d'un deportat a DACHAU.
Vicenc Henric. Barcelona, Cossetània Edicions, gener 2004

 

Recensió