(octubre 2004)
Article
«Quiosc: un BOOM  de la història»
 Josep Maria Casals i Meseguer
Dossier
«Històries de Catalunya»
David González i Ruiz
Noticies
«L'eclipsi de la Història de Catalunya»   
J. A. Armero Escuder, Jordi Cañameras i Gaya i Carlos Díaz Leno 
(de l’As-semblea de Professors de Geografia i Història de Secundària)
 Ressenya
«Dies i nits dins la tempesta. Memòries d'un deportat a Dachau»  
J. M. Figueres 
Proposta didàctica
«Dies i nits dins la tempesta. Memòries d'un deportat a Dachau»  
José Miguel Hernández
Documents
«Valentí Almirall» 
Josep M. Figueres