DOSSIER

HISTÒRIA DE CATALUNYA
 

UNA  CAMPANYA PER LA HISTÒRIA DE CATALUNYA

Joan Amorós
Cap de la Campanya «Conèixer la Història de Catalunya»
Secretari General Adjunt per a les Campanyes, de l’Associació Conèixer Catalunya (ACCAT)
[Extret de l'opuscle sobre els cursos d'Història de Catalunya, 1999; 
reproduït també al manual Curs «Història de Catalunya» 
de Joan AMORÓS i Enric PUJOL; 3ª edició, a cura de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, 2001]


En aquest tombant del segle XX estem vivint un procés globalitzador accelerat. Aquest procés s’ha iniciat principalment a partir de la tècnica i per condicionants econòmics, però a poc a poc va esdevenint un fenomen sociocultural d’abast incalculable de posada en comú d’idees (del pensament) i de l’economia, amb forts efectes sinergètics sobre el conjunt de la humanitat, com a conseqüència de les «economies d’escala» i «l’enriquiment col·lectiu» que se’n deriven.L’avenç dels pobles dins del context mundial s’aconsegueix a base de:· La pròpia millora constant, progressant internament tot refermant la identitat. · Rebre lliurement les aportacions peculiars d’altres pobles. · Projectar-se lliurement i progressiva vers el conjunt de la humanitat com a resultat del progrés assolit a través d’una creixent interiorització i de la recepció d’aportacions externes. La globalització no pot ser un procés uniformitzador perquè perd dinamisme i condueix al fracàs; ha de ser un procés multiplicador de doble efecte: cada poble vers el conjunt de la humanitat i el conjunt de la humanitat vers cada poble. Per tant, cal que signifiqui el refermament de les arrels dels diferents pobles i cultures dins del territori que els és propi, i la necessitat d’agrupar-se entre ells per tal d’afrontar amb èxit els reptes plantejats.A Catalunya, si no volem perdre el tren de la globalització i esdevenir un satèl·lit d’altres pobles, ens cal accelerar el nostre procés d’aportació al conjunt del món i això només s’aconsegueix amb una creativitat i una innovació potent, fruit d’una constant autoafirmació.El coneixement de la història, principalment pel que fa a les lliçons que se’n desprenen i al procés d’afaiçonament de la nostra personalitat col·lectiva i de projecció universal, és un aspecte cabdal per garantir l’autoafirmació necessària que ens asseguri el futur. I més quan la nostra trajectòria històrica i els trets característics de la nostra personalitat col·lectiva es troben en plena sintonia amb els requeriments d’un món global.Amb la Campanya, d’ampli abast popular, Conèixer la Història, es pretén així contribuir decididament al fet que Catalunya refermi la seva identitat diferenciada i ocupi el lloc que li correspon en el conjunt de les terres de parla catalana, en l’Europa i en el món del pròxim segle XXI.
Sumari