DOSSIER

HISTÒRIA DE CATALUNYA
 

HISTÒRIA I CONEIXEMENT PEL PRESENT

Josep M. Figueres
Director dels Cursos d'Història de Catalunya
[Extret de l'opuscle sobre els cursos d'Història de Catalunya, 1999]


L'historiador ha estat sovint, a més d'investigador i docent, alhora, el puntal d'activitats de divulgació del passat, i ho ha fet a través de conferències i articles, manuals i enciclopèdies... amb les eines al seu abast, considerant que el coneixement de la història pròpia ens era fonamental per a seguir existint en tant que col·lectivitat amb identitat específica. En èpoques, tant sovintejades de prohibicions, va sortejar les dificultats i ho feu arribant al sacrifici personal. Quan l'Estat prohibia o simplement tolerava, perseguia o no ajudava, contemplava com és produïa una substitució de continguts històrics a l'ensenyament, als mitjans de comunicació, a la iconografia, als referents col·lectius. I lluitava contra aquesta situació, investigant temes dits locals, escrivint en català i fent classes ni que fos al menjador, com així fou, de pisos particulars. Èpoques de clandestinitat i lluita com a immediats antecedents, gens remots per cert.Ara podem sumar els esforços i la història entra a l'ensenyament secundari amb crèdits variables i amb crèdits comuns, almenys per als segles XIX i XX. Al nou batxillerat, finalment, tindrem la història de Catalunya encara que sigui només la contemporània; és una bona notícia. Tanmateix cal actuar davant el conjunt de la població i en aquesta línia l'ACCAT ha encetat una campanya, i no és casual que sigui la primera que comenci, de difondre la història de la nació catalana al conjunt de la població. Seran uns cursos de caràcter presencial, amb diàleg i participació, amb materials visuals i amb el dinamisme dels joves professors; esperem que siguin una porta oberta, una invitació a augmentar el coneixement de les arrels mil·lenàries de l'ahir i una invitació també a la reflexió i a l'anàlisi sobre el demà que s'aspira a construir en l'harmonia de la justícia i la llibertat.A més dels cursos presencials adreçats als adults, estan en procés d'elaboració les unitats pilot dels cursos dirigits a les poblacions escolars i universitària, en el primer cas com a activitat no reglada, de to complementari, i en el segon com a crèdit de lliure configuració. Finalment també es preveu d'activar una divulgació a través dels mitjans de comunicació i de les noves tecnologies. Sempre, pensant, com deia Ferran Soldevila, en un treball mesurat i ordenat, i amb voluntat global, que no sigui «fruit de la improvisació; creiem que expressa, amb prou de claredat i de concisió, allò que ens proposem: història, no de Catalunya -història del país, o sigui història política-, sinó dels catalans -història de la gent, o sigui història social-. Història dels catalans i història de Catalunya es complementen». Amb aquesta aspiració, i seguint una petjada de bon record en el passat com els cursos divulgatiu de l'Associació Protectora de la Llengua Catalana, els cursos populars que tants historiadors féren dècades passades fins arribar en aquella feliç iniciativa de la malaguanyada Maria Aurèlia Campany -Temps d'ahir, notícia d'avui-, que es féu per ràdio, i que esperem poder repetir, tant de bo que el nombrós col·lectiu de professors, entitats i organismes que s'han posat d'acord puguin arribar a fer realitat els lemes de la Campanya per posar la història de Catalunya a l'abast de la seva població.
Sumari