PROPOSTA DIDÀCTICA
 

 Proposta didàctica per al llibre: Un fusell i un biberó. A la guerra amb 17 anys.
Agustí Barrera i Puigví

 

INTRODUCCIÓ

I. CONSIDERACIÓ PRÈVIA

II. L'INTERÈS ACTUAL QUE DESPERTA EL TEMA DE LA GUERRA CIVIL

III. EL MARC GENERAL DE LA GUERRA DEL 1936-39

IV. EL COST HUMÀ DE LA GUERRA

V. LA LLEVA O QUINTA DEL BIBERÓ

PROPOSTES DE TREBALL

Proposta de treball I

Proposta de treball II
Proposta de treball III
Proposta de treball IV
Proposta de treball V 
Proposta de treball VI
Proposta de treball VII
Proposta de treball VIII
Proposta de treball IX 
Proposta de treball X

SIGLES POLÍTIQUES

GLOSSARI

APROXIMACIONS BIOGRÀFIQUES

RECURSOS FÍLMICS

PÀGINES WEB D'INTERÈS

BIBLIOGRAFIA
 

Sumari