RECENSIÓ

EL PROTAGONISME FEMENÍ EN LA GUERRA CIVIL.

 

La Guerra Civil inicià un període de profundes transformacions socials i polítiques al país. Algunes foren motivades per la mateixa conjuntura bèl·lica i per l’adaptació de les estructures polítiques i econòmiques a les exigències de l'enfrontament armat; d’altres, en canvi, foren impulsades pel procés revolucionari des de determinats sectors de l’esquerra. A Catalunya, la guerra actuà com a catalitzador de la mobilització femenina i desencadenà un reajustament del paper social de les dones, encara que el caràcter del seu protagonisme restà marcat pels condicionaments històrics anteriors. Des del primer moment, moltes dones catalanes es mobilitzaren, de manera que van trencar amb llur tradicional aïllament de la dinàmica política i es comprometeren en múltiples activitats antifeixistes. Fou un moment de despertar de les expectatives femenines i d’una potencial ampliació de llurs horitzons socials.


Mary Nash, a Més enllà del silenci. Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1988, p. 256.


Sumari